Four

Four

aku, aku adalah segumpal daging dari kedua orang tua ku.