Mahazka354

Mahazka354

Bolos, kesiangan, ke kantin jam pelajaran menjadi catatan tersendiri bagi teman pada masa yang akan datang